המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים

מנקים את העיר מזיהום אוויר

פרויקטים נוספים